noflash

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Szkoły i Wsi "Wspólna Sprawa" w Starej Sobótce

Nasze stowarzyszenie powstało na zebraniu założycielskim dnia 12 maja 2008 roku. Czuliśmy taką potrzebę, bowiem praca na rzecz lokalnej społeczności w wielu aspektach ma przynieść efekty, których wszyscy oczekujemy. Chcielibyśmy prowadzić przedszkole, klub dla młodzieży i dorosłych, podnosić poziom edukacji i wychowania, promować produkty regionalne, podtrzymywać tradycje ludowe, działać na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, pomagać rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, rozwijać kulturę i upowszechniać kulturę fizyczną i sport.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 46 członków i na ich aktywności i zaangażowaniu opiera swoją działalność. Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym od 15 października 2008 roku. Przyjęliśmy nazwę: STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU SZKOŁY I WSI "WSPÓLNA SPRAWA". Siedzibą jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce. Mamy już logo, które zostało przyjęte uchwałą walnego zebrania. Od marca 2009r. jesteśmy członkiem STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM w Kutnie, a od stycznia 2010r. STOWARZYSZENIA RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM "PRZYJAZNA SZKOŁA".

Utrzymujemy się ze składek członkowskich i darowizn.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH, KTÓRYM CELE NASZEGO STOWARZYSZENIA SĄ BLISKIE.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes: Małgorzata Łazińska
Wiceprezes: Stanisław Tomczak
Wiceprezes: Kazimiera Kolasińska
Skarbnik: Renata Rosiak
Sekretarz: Małgorzata Brzostowicz
Członek: Szymon Drozdowski

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Julitta Kaczmarek - Szewczyk Członek: Joanna Michel Członek: Wiesława Stefańska