noflash

Kronika

2003

5 września 2003r. Łódzki Kurator Oświaty Jerzy Posmyk wraz z Wójtem Gminy Grabów Ryszardem Kostrzewskim dokonali otwarcia nowodobudowanej częsci szkoły wraz z salą gimnastyczną. Od tego dnia szkoła nosi imię Marii Konopnickiej. ...
2002

2 sierpnia 2002r. rozpoczęła się długo wyczekiwana rozbudowa szkoły. ...
2000

13 stycznia 2000r. uruchomiona została pracownia komputerowa. Środki na zkup komputerów i innych urządzeń pozyskane zostały z Agencji Restrukuryzacji i Modernizacji Rolnictwa. ...
1999

1 września 1999 rokuzaczęła się reforma edukacji. Uczniowie klas 1 - 6 szkoły podstawowej stali się automatycznie uczniami nowej 6-letniej szkoły podstawowej. 1 września 1999 roku powstały też gimnazja. Z zamkniętej szkoły w Potrzaskowie przybyli nowi uczniowie i 2 Panie: Beata Komorowska i Renata Olczak. ...
1991

Sejm Rzeczypospolitej uchwalił w dn. 7 września 1991 ustawę o systemie oświaty w Polsce. W szkole i Domu Nauczyciela działa centralne ogrzewanie. ...
Lata osiemdziesiąte XX wieku

Szkoła Podstawowa w Starej Sobótce jest jedną ze szkół wchodzących w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Grabowie. "Zbiorcze szkoły gminne powołane na podstawie uchwały sejmowej z 13 października 1973, zlokalizowane w siedzibie władz gminy, mające zapewnić realizację zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych na terenie całej gminy. Celem zbiorczych szkół gminnych...
Rok 1973

"Wielkie dzieło" budowy nowoczesnego systemu oświaty miało rozpocząć się wraz z wejściem z życie uchwały z dnia 13 października 1973 roku, która to zapewnić miała społeczeństwu powszechność wykształcenia średniego - Dziesięciolatka ministra Jerzego Kuberskiego. Gmina Stara Sobótka zostaje włączona do Gminy Grabów. ...
Lata sześćdziesiate - "Mała stabilizacja"

Jedynym ważnym wydarzeniem w tym czasie było dodanie klasy ósmej do dotychczasowych siedmiu, w ten sposób szkoła podstawowa na dlugie lata staje się ośmioklasową. W budynku szkoły (popołudniami) odbywają się zajęcia Szkoły Przysposobienia Rolniczego. ...
Lata pięćdziesiąte XX wieku

W tym okresie w polskich szkołach szczególnie kwitła "przyjaźń" ze Związkiem Radzieckim. ...
Lata czterdzieste XX wieku

Po II wojnie światowej trzeba było nadrabiać stracony czs. W klasach spotykały się dzieci z różnych roczników. ...


strona: 1 2