noflash

Kadra pedagogiczna

Nad rozwojem uczniów czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Dzięki solidnej pracy pedagogicznej uczniowie szkoły często biorą udział w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, a także ogólnopolskim.

Nauczyciele chętnie prowadzą zajęcia pozalekcyjne jak również organizują wycieczki klasowe, rajdy, wyjazdy na "zieloną szkołę", które doskonale integrują młodzież i pozwalają lepiej poznać turystyczne zakątki naszego kraju.

NAUCZYCIELPRZEDMIOTWYCHOWAWCA
KLASY
mgr Anna Kowalczykwychowanie fizyczne II-III-
mgr Małgorzata Brzostowiczwychowanie przedszkolne / logopedia / plastyka IV-VIIoddział 3, 4 - latków
mgr Anna Antkiewiczedukacja przedszkolna / religia 0, V, VI, VIIoddział 5, 6 - latków
mgr Beata Komorowskaedukacja wcesnoszkolna / technika IV-VII
mgr Agata Radwańskaedukacja wczesnoszkolna / geografia V, VII, VIII / pedagog szkolnyII
mgr Anna Tomczakedukacja wczesnoszkolna / religia I-IV, VIIIIII
mgr Marta Florczakj. polski IV, VI / świetlica szkolnaIV
mgr Paweł Pawłowskimatematyka / informatyka V / muzyka IV-VIIV
mgr Joanna Zającprzyroda IV, VI / biologia V, VII, VIII / chemia VII, VIII / wychowanie do życia w rodzinie IV-VIIIVI
mgr Renata Olczakj. polski V, VII, VIII / historia V-VII / biblioteka szkolna / świetlica szkolnaVII
mgr Arleta Stefaniakj. angielski 0-VIIIVIII
ks. Mateusz SzymkiewiczReligia wyznania starokatolickiego Mariawitów-
mgr Anna Bartniakj. rosyjski VII, VIII / fizyka VII, VIII-
mgr Joanna Heftowiczhistoria IV, VIII / WOS VIII-
mgr Daniel AntkiewiczWychowanie fizyczne IV-VIII / doradztwo zawodowe VII, VIII-
mgr Dariusz Wybrańskiinformatyka IV, VI-VIII-